đất nền dự án

Giảm giá!

120,0 Triệu\M² 110,0 Triệu\M²

65,0 Triệu\M²

35,5 Triệu\M²
Giảm giá!

33,0 Triệu\M² 30,0 Triệu\M²

46,0 Triệu\M²

29,0 Triệu\M²

29,0 Triệu\M²

22,5 Triệu\M²

90,0 Triệu\M²

33,5 Triệu\M²

24,0 Triệu\M²

40,5 Triệu\M²