36,0 Triệu\M²

Đất Nền Dự Án

B1.4-LK22-20 LIỀN KỀ THANH HÀ

22,5 Triệu\M²

20,0 Triệu\M²

46,0 Triệu\M²

46,0 Triệu\M²

65,0 Triệu\M²

26,5 Triệu\M²

26,5 Triệu\M²